esper_nazev

esper

If you can see this, then you might need a Flash Player upgrade or you need to install Flash Player if it's missing. Get Flash Player from Adobe.

Esperovo vybavení

PSY-BLADE (PSY – ČEPEL)

gear-psy-blade

Zatímco jiní ztrácejí čas mácháním neohrabanými kovovými meči, vy je můžete snadno odrazit nezničitelným, jako břitva ostrým stilettem vykovaným ze 100% superega! Na rozdíl od chatrných hmotných zbraní může vaše psychická čepel každou pomaleji myslící oběť proklát dřív, než stihne vůbec pomyslet na obranu! Sílu mysli prostě nic nepřekoná!

PANACEA ILLUSIONS (LÉČIVÉ ILUZE)

gear-panacea-illusions

Říká se, že čas zhojí všechny rány. Proč ale čekat? Jen ať se celé ty generace tradičních ranhojičů propadnou hanbou, když uvidí, jak pouhou silou mysli svým druhům navracíte život a posilujete obranu! A snili jste někdy o tom, že se proměníte v léčivé duhové spirituální zvířátko? Práásk!

MALIGNANT ILLUSIONS (ZHOUBNÉ ILUZE)

gear-malignant-illusions

Už vás unavuje pořád poslouchat, že působíte „špatné vibrace“ a jeden pak „pro nic za nic“ ztrácí nervy? Klidně tyhle remcaly posaďte do rychlíku ke třem šípkům! Není nad to použít proti nepřátelům jejich nejhorší noční můry – napadení zrůdnými psychokinetickými přízraky totiž dokáže zastavit i to nejodvážnější srdce.

Zbroj:

Lehká zbroj

Dostupné rasy:

EXULANTI

člověk

aurin

DOMINION

cassian

chua

Hlavní zdroj:

Psi-Points (psychobody)

esper-resource

Esperové svou moc odvozují od psychobodů, jež se generují používáním „budujících“ schopností a spotřebovávají schopnostmi „dokončujícími“. Jejich síla závisí na tom, kolik bodů na ně vynaložíte.

Role

esper-roles-en

Esperové, kteří se soustředí na léčení, využívají třeba tyto možnosti:

Projected Spirit (duchovní projekce)

Mental Boon (mentální pomoc)

Ti, kteří se chtějí specializovat na DPS, jistě ocení schopnosti jako:

Shock Wave (šoková vlna)

Spectral Horror (děsivé přízraky)

Dějiny esperů

esper-lore-image

Esperové – nabušení blázni s nadpřirozenými schopnostmi, nebo další fáze evoluce? Mentální elita civilizace, nebo vyvrhelové odsouzení k životu v zoufalství? Živé důkazy vítězství ducha nad hmotou, anebo bezduší otroci svého vlastního šílenství? Taková muka čekají každého, kdo chce s minimálním vynaložením sil dokázat maximum. Děje se to stále, anebo nikdy?

V počátcích galaktické civilizace byl každý, u koho se objevily nějaké psychokinetické schopnosti, považován za odpornou zrůdu a pronásledován, vymítán, pálen na hranici (nebo – v případě rasy Chua – vyhozen do vzduchu, zadupán do země a opět vyhozen do vzduchu). Jak se však rozvíjely kulturní a vědecké znalosti, narůstaly i možnosti využití esperů při vojenských operacích. Veřejný názor na jejich schopnosti proto nabral dramatický – a výrazně méně hořlavý – obrat.

Nyní, kdy se dbá zejména na nekonvenční bojové techniky, jsou esperové považování za velmi cenné členy komunity a dostává se jim nebývalé úcty a vážnosti. Znamená to většinou mnohem méně ústrků a jen sem-tam nějaké to upálení v těch méně osvícených zákoutích galaxie.

Často kladené dotazy (FAQ) – esper

Obecné otázky:

Jaké škody esper nepřátelům způsobuje v porovnání s ostatními povoláními?

Esperovy útoky jsou spíše nárazové, než aby trvaly delší dobu. Jelikož ale nosí lehkou zbroj, může nepřátele pošramotit o něco lépe než jiná povolání. Pokud tedy espera specializujete na útok, vaše DPS může být nejlepší, nebo skoro nejlepší ze všech.

Má esper nějaké „pety“?

Esperové si mohou dočasně přivolat iluzorní či přízračné služebníky, kteří za ně budou bojovat.

Je esper skleněným dělem, nebo ranhojičem?

Záleží na tom, jak si jej vyladíte. Může mít schopnosti, jež mu posílí obranu pokaždé, když bude nucen se k nepřátelům příliš přiblížit. Pokud si ale chce protivníky držet od těla, musí si pečlivě hlídat pozici a přesně načasovat hromadně působící schopnosti. Pokud se mu to nepodaří, pak prostě musí udeřit jako první.

Mechanika:

Útočí esperové staticky z jednoho místa, anebo se musejí stále přesouvat a pobíhat kolem?

To záleží na tom, jakým způsobem za ně chcete hrát. Esperové mají k dispozici jak statická „smažící“ kouzla, tak i kouzla „mobilní“. Podle svého vkusu je můžete kombinovat tak, aby co nejlépe vyhovovala vašemu stylu.

Jaké CC („crowd control“) schopnosti esperové mají?

Jelikož esperové raději bojují z dálky, používají různé iluze k tomu, aby své soupeře zaměstnali a udrželi si je od těla. V tomto ohledu mají k dispozici celou řadu možností, od srážení k zemi až po kořeny, iluzorní pasti a tak podobně.

Esperové prý dokáží narušovat zbroj, je to pravda?

Kde jste tohle slyšeli?!?! Ale musíme přiznat, že je to pravda. Esperské kouzlo Phantasmal Armor umožní spojencům dočasně narušovat zbroj nepřátel a navíc jim poskytne ještě absorpční štít.

esper-propaganda-en

„Tihleti esperové používají ty své zatracené mysli!“ – Ish’amel the Bloodied